Cara Membeli di wadood mart

How to buy at wadood mart

Semak Liputan Penghantaran

Check your Delivery Coverage

Semak Liputan Penghantaran

Pilih 'Kategori' anda dan lihat produk

Choose your 'Category' and browse the products

Pilih produk dan kuantiti anda

Select your product and choose your quantity

'Add to Cart' dan teruskan membeli

Add to Cart and continue shopping

Periksa 'Cart' anda dan ubah kuantiti jika perlu

Check your cart and adjust quantity if needed

Pilih 'Pilihan Penghantaran', masukkan Alamat anda & teruskan ke 'Daftar Keluar'

Choose your 'Shipping Options', Fill up your address & Proceed to 'Checkout'

Isi Maklumat Anda

Fill in your details

Pilih Tarikh Penghantaran & Masa Penghantaran

Choose Your Delivery Date & Delivery Time Slot

Semak Harga Total & Pilih Pilihan Penghantaran Anda

Double Check total price & Choose your Shipping Options (Flat Rate / Store Pickup)

Pilih Kaedah Pembayaran Anda (COD / FPX / CREDIT CARD)

Choose Your Payment Method (COD / FPX / CREDIT CARD)

a)Teruskan 'Place Order' untuk COD / Bayar dengan Billpiz (Pembayaran FPX)

a) Proceed to Place Order for COD / Pay with Billpiz (FPX Payment)

b) Fill In your Contact Information & Credit Card details before you pay

b) Fill In your Contact Information & Credit Card details before you pay

Tahniah, anda berjaya membuat pembelian di Wadood Mart!

Congratulations, you already make a purchase at Wadood Mart!

1

Pilih salah satu di tab "Kategori"

2

Pilih kuantiti produk dan 'Add to Cart'

3

'View Cart' untuk semak senarai pembelian anda

4

Sekiranya berpuas hati, tekan 'Proceed to Checkout'

5

Isi maklumat pembayaran anda

6

Semak jumlah untuk dibayar dan tekan 'Pay with Billplz'

7

Pilih kaedah pembayaran dan buat pembayaran

8

Tahniah, anda berjaya membuat pembelian di Wadood Mart!

Kami akan hubungi anda dalam masa terdekat dan buat penghantaran pada tarikh pilihan anda.